Ett långvarigt bråk mellan Vojens Speedwayklubb och bolaget Speed Sport om banhyran får konsekvenser för den danska superligan.
Under onsdagskvällen höll klubbens styrelse ett extrainsatt sammanträde för att diskutera tvisten.
Ledamöterna tog ett drastiskt beslut. Hyran anses orimlig. Klubben väljer att dra sig ur danskarnas högstadivision.

Det är förre världsmästaren och tillika tidigare Grand Prix-direktören Ole Olsen som driver Vojens Speedway Center via bolaget Speed Sport. Bolaget kräver Vojens Speedway Klub (VSK) på 11 500 kronor (10 000 danska kronor) varje gång klubben vill använda banan till publiktävlingar. Det beloppet anser VSK är alltför högt. Hyran ska exempelvis täcka omkostnaderna för el och vatten, men speedwayklubben menar att beloppet ligger markant över den sanna förbrukningen.
Striden om banhyran har under lång tid skapat ett ansträngt förhållande mellan Vojens SK och Speed Sport. Eftersom man ännu inte kommit fram till en lösning, som Vojens SK anser godtagbar, väljer klubben att lägga ner sitt elitlag. Vilket bland annat innebär att svenskarna Oliver Berntzon och Robert Pettersson plötsligt står utan klubbadress i Danmark.
Bjarne Kryger Sörensen, ordförande i Vojens SK, förklarar turerna i ett pressmeddelande:
”I december månad fick ordföranden i VSK insikt i det driftsavtal som upprättades 2007 mellan Speed Sport och Haderslev kommun. I det står det att uthyraren (Speed Sport) vid publiktävlingar har möjlighet att utkräva betalning för de faktiska omkostnaderna (el, vatten, diesel och så vidare).
Klubbens efterföljande uträkningar har visat hur stora dessa utgifter i själva verket är. Klubben menar att det maximalt rör sig om 15 000 danska kronor per år. Alltså en skillnad på 55 000 kronor om man jämför med hyran som begärs.
I och med tvisten som uppstått, och det faktum att det inte gått skapa en överenskommelse mellan Speed Sport och VSK, ser styrelsen inga andra möjligheter än att hoppa av Danish Speedway League och Danmarksturneringen i 500 cc.”
Nedläggningen av elitlaget i Vojens innebär att antalet tävlingar på Vojens Speedway Center halveras. Från att varit 21 planlagda tävlingar i den ursprungliga kalendern blir det nu bara elva.