Den svenska ljuddämparen Beco blev ej godkänd efter de tre mätningar som gjordes på engelsk mark under hösten och vintern. Istället blev tre brittiska och en polsk konstruktion godkända från och med kommande säsong.
– Självklart är jag väldigt besviken. Det värsta är att vi inte fått någon förklaring ännu, till varför vi inte fick vår dämpare godkänd, säger Conny Samuelsson, som ligger bakom den svenska konstruktionen tillsammans med Bertil Andersson.

Brittiska Dep, King och Motad samt polska Poldem heter de nya dämparna som kommer tas i bruk på marknaden under kommande säsong.
Conny Samuelsson och Bertil Andersson har lagt ned drygt tre år på att konstruera en ny ljuddämpare som dels var anpassad till de nya ljudnormerna på 112 decibel, men som även ger en helt annan säkerhet på banan för förarna, och som framförallt ger en längre serviceintervall som är mer ekonomiskt fördelaktig.
Bertil och Conny har lagt ned massor av egna pengar för tillverkning, resor och material.
– Pengar är inte allt. Men visst är vi besvikna, när vi vet att vi har en konstruktion som fungerar, det har vi sett när olika förare testkört den. Och det mest tråkiga är att vi inte fått veta varför vår dämpare inte blivit godkänd, trots påtryckningar, säger Conny Samuelsson.
Svaret finns hos FIM:s tekniska kommission CTI, och dess koordinator Charlie Hennekam. Men hittills har inte Hennekam svarat på de svenska motormännens frågeställningar.
* Läs mer om de nya ljuddämparna och beslutsgången i kommande nummer av Race.