Svensk speedway och isracing AB, mer känt som SSI, kommer att avvecklas till årsskiftet. Istället kommer att svensk speedway att skötas som en sektion – med skillnaden att det blir en fortsatt tjänsteorganisation som styr.
– Jag ser ingen dramatik i förändringen, eller vårt sätt att fortsätta arbeta, säger Tony Olsson, vd för SSI. 

Anledningen till att SSI försvinner som bolag är främst att klubbarna aldrig gick med som delägare i bolaget, som var tanken från början. Men även att bolagets mandat att fatta beslut i olika idrottsfrågor har ifrågasatts.
Svemos styrelse tog därför nyligen beslutet att avveckla SSI, och målet är att det ska ha genomförts till årsskiftet. Personalen kommer inte att påverkas. Tony Olsson fortsätter sitt arbete, med Jon Lindberg och Pernilla Larsson som koordinatorer.
– Vi kommer nu att ligga som en sektion under Svemos styrelse, men med skillnaden att vi förblir en tjänstemannaorganisation, och ingen ideell sektion som gör det här jobbet på kvällstid, som det var tidigare. Det är varken vi eller klubbarna intresserade av. Vad vår organisation kommer att heta är inte klart, det kommer att behandlas på ett möte nästa vecka, säger Tony Olsson.