De åtta elitklubbarna i speedway kräver att Svemos styrelseordförande Håkan Leeman avgår vid Svemos förbundsmöte på lördag. Klubbarna kommer att lägga ett misstroende mot Svemos styrelse, där kritiken främst är riktad mot Håkan Leeman.
– Jag har inga kommentarer. Jag kommer att bemöta detta i samband med förbundsmötet, säger Håkan Leeman i senaste numret av Race Magazine.

Det som fått klubbarna att ilskna till på allvar mot Håkan Leeman handlar främst om uppgörelserna i tv-avtalet, där klubbarna anser att fördelningen är helt sned. Just nu tar Svemo 80 procent av innehållet, och klubbarna får 20 procent. Klubbarna vill vända på siffrorna. I en motion från det Västra distriktet om stadgeändringar avseende förbundets media och marknadsrättigheter, hoppas klubbarna kunna ändra på detta.
– Elitserieklubbarna omsätter gemensamt 80 miljoner kronor, men resultatet är förhållandevis lågt och de ekonomiska riskerna i verksamheten är stora. Hanteringen av marknadsrättigheterna, felaktiga bötesbeslut och ekonomiskt ogynnsamma beslut inom förbundet har lett till att frågan om misstroende, riktat mot delar av styrelsen, kommer att behandlas på förbundsmötet den 12 april, skriver klubbarna i ett pressmeddelande från sina egna organisationer ESS och Serieföreningen.
Håkan Leeman kommenterar motionen så här.
– Styrelsen har rekommenderat att avslå motionen. Men vart det slutar vet bara de 42 delegater som är där. Det som beslutas får vi förhålla oss till, säger Håkan Leeman, som  tror att en stadgeändring skulle få stora konsekvenser:
– Styrelsen, och jag själv, anser att om marknadsrättigheterna förs tillbaka till klubbarna kan vi lika gärna lägga ned förbundet i dess nuvarande form och låta varje gren svara för sina egna intäkter och kostnader, säger han i senaste numret av Race.
När det gäller klubbarnas generella missnöje med Leeman så har de båda delegaterna för rundbana, Lars S Björndahl Funbo MS och Lars Berlin Vargarna, har fått i uppdrag att väcka misstroende mot Håkan Leeman i samband med förbundsmötet på lördags, som är Svemos högsta beslutande organ. Något som kan få konsekvenser för Leemans framtid som förbundsordförande.
Om tv-avtalet inte förändras så kommer klubbarna att vidta stridsåtgärder. Därför har klubbarna beslutat att inte släppa in tv-kanalen C More, som sänder från elitserien, under rådande förutsättningar.
Skulle detta hot tas i bruk kan Svemo drabbas av ett skadestånd från C More på, enligt uppgift, över tio miljoner kronor.
Svemo har också kallat till ett extra förbundsmöte efter det ordinarie förbundsmötet på lördag, där mötet enligt kallelsen ”avses behandla de ekonomiska konsekvenserna som kan uppstå med beslut gällande motion från speedwayens elitserieklubbar angående stadgeändringar marknads- och mediarättigheterna samt omfördelning av intäkter från dessa”.