Tv-bråket mellan de svenska elitklubbarna i speedway och Svemo är löst. Men som extra krydda på moset kommer speedwayen att lämna Svemo och starta ett eget förbund från och med 2015.

– Angående tv-avtalet har vi nått en överenskommelse om ekonomisk ersättning för 2014. Därefter så har vi också kommit överens om att speedwayklubbarna bildar ett eget förbund från och med nästa år. Det känns lättande att allt är klart. Nu ska vi sy ihop det nya förbundet, och där kommer mer information senare, säger Lars Berlin, ordförande i ESS, som skött förhandlingarna med Svemo tillsammans med Mikael Wirebrand från det Södra Distriktet och Elit Vetlanda.
Uppbrottet är historiskt. Ingen disciplin har tidigare lämnat Svemos organisation. Och steget är kontroversiellt för bägge parter.
– Från Svemos sida anser vi givetvis att det är tråkigt att en så prestigefull och anrik idrott hellre vill bedriva sin verksamhet utanför Svemos regi, men med tanke på att speedwayens utveckling gått mot en alltmer kommersiell verksamhet, så kanske denna lösning är den bästa för såväl speedwayens egen fortsatta utveckling som för Svemos övriga idrotter, säger Håkan Leeman, ordförande i Svemo i ett pressmeddelande.
De 22 track-racingklubbarna kommer nu att omedelbart inleda arbetet med att få till stånd ett eget förbund, som enligt planen kommer starta sin verksamhet redan 2015.
– Det är för tidigt att säga hur allt kommer att se ut. Men alla är helt eniga om att det är den här vägen vi skall gå. Och vi ser inga oöverstigliga hinder, säger Lars Berlin.
Mycket arbete återstår för speedwayklubbarna, där frågor om medlemskap i Riksidrottsförbundet, anknytning till FIM samt hur sporten kommer att skötas administrativt bara är en liten del av allt som måste lösas till 2015.
Mer information kommer senare.