Inför helgens Grand Prix-tävling i Lettland ertappades Piraterns stjärna Darcy Ward med alkohol i kroppen – och fick inte köra tävlingen. Just nu så pågår nu en internationell utredning om en eventuell avstängning. I Piraterna tar man avstånd från Wards handlingar – men kommer inte att straffa honom med böter eller avstängning.

– Vi tar kraftigt avstånd från alkohol, men vi kommer inte att bestraffa Darcy Ward. Vi kommer att stötta honom till hundra procent, och prata igenom den här incidenten med honom ordentligt personligen, säger Piraternas ordförande Roger Månsson till Race.
– Vi kommer att bistå honom med hjälp om han vill det, men vi kan inte tvinga honom till det heller, utan det måste ske gemensamt. Allt avgörs efter det samtal vi kommer att ha med honom. Helt klart är att något måste göras, för det här får inte upprepas. Det får inte ske. Det är inte bra för varken honom själv eller sporten, säger Roger Månsson.
Piraterna har också varit i kontakt med Ward genom lagledaren och sportchefen Stefan Andersson Skill.
– Darcy är helt förtvivlad över det här. Och min första egna reaktion över det här var att det kändes förjävligt. Sedan fick man reda på hur lite över gränsen han var, men samtidigt så är gränsen lika med noll och då finns inga ursäkter, säger Roger Månsson.
Huruvida Ward kommer att köra morgondagens match mot Indianerna är oklart. Ward är uttagen i den preliminära laguppställning som Piraterna lämnat in – men enligt Roger Månsson kan det vara så att han är avstängd under utredning, och per automatik blir av med sitt internationella starttillstånd, vilket innebär att han inte kör mot Indianerna.
– Det är lite oklart i dagsläget hur det ligger till, men om jag tolkat alla uppgifter rätt så är han avstängd under utredning, säger Roger Månsson.
Äventyrar den här incidenten Darcy Wards framtid i Piraterna?
– Nej, det gör det inte.
Enligt uppgift får Darcy Ward böta 3 000 euro för incidenten i Lettland.
* Noterbart i sammanhanget är att alkoholtester är obligatoriska i samband med varje internationell speedwaytävling. Minst tre förare tas alltid in för kontroll. En uttagning som också alltid sker slumpvis.