På torsdagen blev ett nytt avtal, gällande fördelning av tv-pengar och marknadsrättigheter, klart mellan de svenska elitklubbarna i speedway och förbundet Svemo. Avtalet sträcker sig fram till och med 2017.

Det nya avtalet mellan Svemo och elitklubbarnas egen organisation, ESS, består av fyra delar.
* Fördelning av TV-intäkter mellan förbund och ESS
* Rättighet att sälja nyhetsrätter från Elitserien
* Rättighet att sälja namnet för Elitserien i speedway
* Övriga (lokala) marknadsrättigheter
– Genom det här avtalet ges elitserieklubbarna möjlighet att styra över delar av intäkterna och hur de ska spenderas. Vi är mycket nöjda med avtalets innehåll och ser fram emot att tillsammans med Svemo arbeta för speedwaysportens utveckling i Sverige, säger Börje Bellinger, talesperson för ESS.
Båda parter är nöjda med avtalet och nu har en viktig grund lagts inför framtiden.
– Vi har nu tre år på oss att med gemensamma krafter arbeta för att utveckla verksamheten, få den än mer attraktiv för förare, åskådare och sponsorer. Allt för att på så sätt skapa nya framgångar för svensk speedway. Det känns också bra att avtalet är väl förankrat på respektive styrelsenivå, säger Tony Olsson, Svemos Track Racing-sektion.
I och med det nya avtalet läggs också de tidigare planerna på att bilda ett eget speedwayförbund helt på is.