Dackarna meddelar att Jörgen Kling får lämna sitt uppdrag som vd/klubbchef i föreningen. Enligt uppgift handlar det om en tids inre stridigheter i klubben, som bottnar i en tuff ekonomisk verklighet, där olika utgifter ställts mot varandra.

Jörgen Kling är en mycket välkänd ledare i speedway-Sverige. Under 19 år har han varit med och byggt upp Dackarna till en storklubb i landet.
Han började som lagledare, innan han sadlade om till sportchef, men har under de sista åren verkat som anställd klubbchef/vd.
Nu får han lämna klubben, som en del i den stora besparing klubben kommer att göra under kommande verksamhetsår.
Under rubriken ”Målilla Motorklubb/Dackarna tar ett steg tillbaka till idealismen” meddelar klubben att Kling tvingas lämna sitt uppdrag och posten som vd/klubbchef stryks ur organisationen.
Klubben skriver:
”Ove Johansson går in som arbetande ordförande och tillsammans med de övriga i styrelsen, ta  ansvaret för den dagliga verksamheten och framtida verksamheten. Styrelsen kommer genast att se över och utforma en ny organisation i föreningen med övergripande syfte: skära kostnader, effektivisera och öka intäkter. Skall vara klart för att presenteras på årsmötet i mars. Under uppsägningstiden kommer nuvarande VD/ klubbchef Jörgen Kling att arbeta med uppdrag som styrelsen delegerar.
Jörgen Kling kommer i mån av tid att arbeta ideellt för föreningen i framtiden”.