Race kan avslöja att Hammarby Speedway inte har beviljats elitlicens för säsongen 2014. I ett första utlåtande ska sägas. Hammarby har nu två veckor på sig att överklaga beslutet till SSI:s styrelse. Övriga 13 klubbar i elitserien och allsvenskan har beviljats elitlicens för kommande säsong. 

Förra veckan åkte Hammarby ur elitserien. Nu kommer nästa smäll. Att Hammarby nekas elitlicens handlar om att klubben inte har skickat in tillräckligt underlag till SSI (Svensk Speedway och Isracing AB). Underlag som skulle varit SSI tillhanda den 1 april i år. Klubbens ordförande Anders Östling har dock gott hopp om att allt ska lösa sig – och att Hammarby ska få sin licens.
– Vi ser det inte som ett avslag. Vi måste skicka in mer underlag och det har vi ett par veckor på oss att göra. Att det saknas underlag beror på att vi har haft en kassör som inte uppfyllt sina åtaganden. Vi misstänker inga oegentligheter, utan det handlar nog mer om långsamhet än illvilja. Nu har vår gamla kassör tagit över för att få ordning på det, säger Anders Östling.
Formellt sett, i det brev som SSI skickat ut till Hammarby, står det dock att klubben fått avslag i första instans på sin ansökan om elitlicens för säsongen 2014. Precis på samma sätt som klubben fick under 2012 tillsammans med Indianerna, Valsarna och Vargarna. Den gången löste alla klubbarna utom Valsarna sina ekonomiska brister och beviljades licens.
I de beslut som tilldelats klubbarna under de senaste dagarna noteras också att två rekonstruktioner också har upplösts med lyckat resultat. Västervik Speedway får med beröm godkänt för det ekonomiska arbete som klubben gjort under de senaste tre åren efter rekonstruktionen som inleddes 2010. Även allsvenska Griparnas rekonstruktion har avslutats.
Om Hammarby inte får elitlicens för 2014, riskerar klubben inte nedflyttning till division ett, då klubben redan flyttats ned ett steg.