Hammarby Speedway får fortsätta köra i allsvenskan 2014. Detta trots att klubbens IdrottsAB begärdes i konkurs i början av året. Klubben kommer dock att ha ögonen på sig. Svemo har tagit fram ett kontrollprogram som måste efterföljas under året. 

Enligt regelboken degraderas en klubb omedelbart vid en konkurs. Så skedde för bland annat Lejonen 2012. I Hammarbys fall görs ett undantag. Svemos officiella beslut meddelades under måndagen och förbundet motiverar sig bland annat enligt följande:
”Utifrån den samlade bilden av det som framkommit har Svemo Speedway & Isracing sektion nu tagit beslutet att Hammarby behåller sin plats i Allsvenskan 2014. Hammarbys deltagande i Allsvenskan är inte villkorslöst, Svemo har arbetat fram ett kontrollprogram som föreningen antog på ett styrelsemöte nu i veckan. Kontrollprogrammets efterlevnad kommer även att ligga till grund för föreningens framtida seriedeltagande”.