Elitlicensen i dess nuvarande form kommer att skrotas till kommande säsong. Därmed kommer inte elitklubbar med ekonomisk obalans vid årets slut att degraderas per automatik som det varit tidigare. Istället kommer Svemo sätta hårdare krav och kontrollera att förarersättningar betalas ut i tid och att andra avgifter regleras. Även bötesbelopp vid exempelvis walk over kommer att försvinna och ersättas av poängavdrag.

Elitlicensen har brukats i svensk speedway sedan 2007. Nu lättar Svemo på kraven och bryter ned licensen i det nya tävlingsreglementet.
Elitlicensen har brukats i svensk speedway sedan 2007. Nu lättar Svemo på kraven och bryter ned licensen i det nya tävlingsreglementet.

Elitlicensen förenklas på så sätt att den bryts ned och tillförs istället i tävlingreglementet under kapitel 16, Särskilda regler för seriedeltagande. Svemo släpper dock inte kontrollen över de svenska klubbarnas ekonomi. Men istället för den lunta av papper som elitlicensen innebär samlas enbart klubbarnas årsredovisning in varje vår. Men med en viktig skillnad att exempelvis negativt kapital inte föreligger för några beslut eller sanktioner från förbundets sida.
– Det är bara att konstatera att effekten med elitlicensen inte blev den man hade hoppats på. Tittar man på den ekonomiska bilden i klubbarna de senaste tio år så har inte situationen förbättras sett till syftet med elitlicensen, säger Jon Lindberg, koordinator vid Svemo:s Track Racing-sektion, som ersätter namnet för nedlagda SSI framöver.
– När vi resonerade så kändes det att den tiden vi lägger på elitlicensen varje år, både hos förbund och klubbar, måste vi kunna nyttja bättre. I förhållande till vad vi fått ut av det, fortsätter han.
Istället kommer krafttag att läggas på att eliminera skulder till förare och avgifter till förbund och andra instanser. Den 1 november i år ska alla förarersättningar och avgifter till exempelvis förbund och skatteverk vara reglerade. Görs inte så inom en månad kommer den aktuella klubben att erbjudas ett kontrollprogram från förbundet. Tackar klubben nej till detta degraderas de, per automatik, ett pinnhål i seriesystemet.
Det nya tävlingsreglementet innehåller också nya former för walk over, understigande av golvsnitt och ej fulltaligt lag. Lämnar en klubb walk over i elitserien eller allsvenskan får de ett poängdrag på tre poäng samt tvingas att betala en sanktionsavgift till förbundet på 25 000 kronor. Lämnar de wo två gånger samma säsong utesluts de ur serien.
Understiger klubben golvsnittet i en match eller inte kommer till start med fulltaligt lag stannar poängavdraget på en poäng.
(Läs mer om det nya reglementet i kommande nummer av Race.)