I samband med att Valsarna bildar bolag släpps också namnrätten till klassiska Tallhult. Nytt namn är Wint Arena. Bild: Olle Persson.

Ekonomiskt pressade föreningen Valsarna från Hagfors har bestämt sig för att bolagisera en del av sin verksamhet. Bolaget kommer bland annat att jobba med reklam, event och sponsorverksamhet. Förarna kommer dock inte att plockas in i det nya bolaget.

Självklart är det ekonomiska aspekter som ligger bakom beslutet. Målsättningen med bolagsbildningen är, förutom att stärka och effektivisera organisationen, också att få in en miljon kronor i och med försäljning av aktier.
Samtidigt meddelar Valsledningen att klassiska Tallhult i fortsättningen kommer gå under namnet Wint Arena. Namnbytet är en del i ett djupare och mer omfattande samarbete mellan klubben och redovisningsbyrån Wint, som är verksam på orten.