Robert Svensson tar över ordförandeklubban från Håkan Leeman i det svenska motorsportförbundet Svemo. Det står klart efter Förbundsmötet som ägde rum i Sollentuna under helgen. 

Svemos tidigare styrelseordförande Håkan Leeman hade sedan lång tid tillbaka deklarerat sin avgång vid årets förbundsmöte.

– Svemo har varit en central del av mitt liv i mer än tio år. Jag lägger säkerligen 20 timmar i veckan på Svemo, helt ideellt. Helt plötsligt är man inte den man varit. Man kan inte påverka eller tycka och tänka om saker i förbundet. Men jag tycker att efter tio år är det dags för någon annan med nya tankar, idéer och sätt att jobba att ta över. Det är bra för förbundet att få nytt blod på ordförandeposten. Jag har också hamnat i FIMs styrelse och vill lägga fokuset där. Jag vill inte låta delarna slåss om min ideella tid, säger Leeman i en intervju som publiceras i det kommande numret av tidningen.

Till hans efterträdare valdes under helgen Robert Svensson, välkänd framförallt i endurokretsar som länge satt i Endurosektionen, innan han för en handfull år sedan tog plats i Svemos styrelse. Han har en lång bakgrund inom sporten och körde själv på hög nivå som aktiv, bland annat har han varit med och vunnit Junior Trophy tillsammans med det svenska landslaget på Six Days.

– Det finns mycket jag vill göra och jag kommer att ta det i tur och ordning, säger Svensson i ett uttalande på svemo.se.

Vidare skriver förbundet följande om den nya ordförande: ”Robert vill i sitt nya uppdrag skapa en närmare kontakt mellan styrelse, kansli och sektioner och att man inom förbundet blir bättre på att arbeta tillsammans. Han har några idéer på hur det ska gå till och säger att tålamod och långsiktighet är viktiga nycklar till framgång. Robert vill också få in fler barn och ungdomar i motorsporten och tror på ett samband mellan en intressant utveckling inom miljöfrågor och till exempel E-Bike, och fler unga utövare. De pågående projekten Svesam, S-12, Elitsatsning och Mitt Svemo är projekt han tror kommer att vara viktiga för förbundet i framtiden och som han vill lägga stort fokus på.”

Förutom valet av Svensson till ordförande valdes också Lasse Pärnebjörk in i Svemos styrelse under förbundsmötet. Också ”Pärnan” är en välkänd herre i endurokretsar och har efter sin egen aktiva karriär varit engagerat i Team Östra, där han lagt ner otaliga ideella timmar för att dra runt såväl Östra Open som 6–timmars, diverse träningar och läger, och inte minst distriktets Six Days-satsningar.

Dessutom valdes Eva–Lotte Gustafsson in, vilket gör att styrelsen nu består av Svensson, Pärnebjörk, Gustafsson samt Åke Knutsson, omvald, Jonas Gustafson, omvald, Anja Claesson, omvald, Ola Hansson, kvarstår, och Ola Hansson, kvarstår.