Förra årets Novemberkåsan i Gävle följdes tyvärr av en hel del diskussioner rörande fusk. Vad som var sant eller bara rykten är svårt att säga men till i år kommer tävlingsledningen i vilket fall ha betydligt mer koll ute i skogen. Man skickar nämligen ut så kallade faktafunktionärer. 

Fotnot: Genrebild, förarna som visas har ingenting med det aktuella ämnet att göra.

Ett första PM inför årets Novemberkåsan, som avgörs i Bollnäs till helgen, kom tidigt inför tävlingen och rörde en enda sak – fusk. Kåsan 2021 lämnade nämligen en bitter eftersmak, skriver tävlingsledare Tomm Holm som också sitter med i SMK’s centralstyrelse, som äger tävlingen.

– På sociala medier kunde man läsa om hur förare och ’’hjälpryttare’’ bröt mot reglerna för att skaffa sig själv eller sin förare en fördel. Det redovisades exempel hur man la ut lysstavar utanför banan så att föraren genom det vägvalet skulle vinna tid. Det fanns även exempel på hjälpryttare som lyfte på avspärrningsband så att föraren kunde lämna spåret och undvika en besvärlig passage, skriver Holm och fortsätter:
– Inför årets kåsa vill jag som tävlingsledare göra alla inblandade, tävlande och medhjälpare, uppmärksamma på vad som står i vårt Nationella Tävlingsreglemente (NT) och Specialreglemente Enduro (SR E). 

Man redovisar sedan för vad som står i NT 13.8, där det framgår att all främmande hjälp med undantag från vad som medges i aktuellt SR samt när det råder akut fara är förbjuden. Samt till SR E’s paragrafer 5.5.2 och 5.5.2.2, som förkunnar att tävlingssträckan ovillkorligen ska följas. I förstnämnda paragrafen står bland annat ”Det är inte tillåtet att lämna vägen, stigen eller det uppkörda spåret, för att hitta en kortare väg” och i den andra att ”Tävlande som avsiktligt lämnar tävlingsbanan på specialsträcka eller specialprov för att kunna få en egen fördel av detta, t.ex. ta en kortare väg, bestraffas med uteslutning.”

– För att om möjligt undvika att återigen få läsa på sociala medier om hur tävlande och medhjälpare bryter mot de regler vi alla skall följa kommer det finnas ett antal särskilt avdelade faktafunktionärer med enda uppgift. Bevaka att ovanstående regler följs. Får jag som  tävlingsledare rapport från någon av dessa funktionärer att det finns tävlande som brutit mot  bestämmelserna finns det bara en möjlig bestraffning, uteslutning, skriver Holm vidare och avslutar:
– Jag hoppas att alla tävlande och medhjälpare inser att en förares resultat i Novemberkåsan inte skall uppnås med hjälp av fusk utan genom ärlig kamp mellan de tävlande.

Tomm Holm

Fotnot: Holm tillägger i PM1 också följande: ”Vi vet alla att förare som kör fast alltid har blivit hjälpta likaväl som att publiken pekar till förarna vilket spår de skall välja i brett bandat område av banan exempelvis ett kärr. Det är inte detta som jag kommer att reagera på som tävlingsledare utan det är beteende som beskrivs nedan.”