Den 40:e tävlingen av Gotland Grand National på Tofta skjutfält blir också den sista. Till nästa år måste arrangören hitta ny mark att köra på. Anledningen är det osäkra omvärldsläget, som gör att Försvarsmakten säger stopp.

Gotland Grand National kördes första gången under 1984 och årets tävling blir således den 40:e i ordningen. Under samtliga år har varvloppet, som startades av FMCK Gotland och GMF Bysarna med god hjälp av bland annat officerare vid dåtidens gotländska regementen, körts på Tofta skjutfält. Men från och med nästa år är det stopp.

Fortifikationsverket upplåter marken på Tofta, men först efter att hyresgästen Försvarsmakten lämnat sitt medgivande. Det osäkra omvärldsläget, som inneburit en kraftigt växande militär verksamhet på Gotlands enda skjutfält, gör att Försvarsmakten nu drar i bromsen.  

– Ett tag såg det mörkt ut även för årets tävling men genom en konstruktiv dialog med P 18 kunde vi hitta en lösning som fungerar för båda parter. Det är dock uppenbart att vi omedelbart måste inleda jakten på nytt tävlingsområde, säger Conny Bohlin, vd för arrangören Nordic Sport Event.
– GGN har överlevt svåra utmaningar tidigare men det här är ett hot mot tävlingens framtid. Vi vädjar till hela Gotland – myndigheter, föreningsliv och näringsliv – att hjälpa oss rädda kvar GGN på Gotland. Vi har gott hopp, men det är väldigt bråttom. Att hitta ny mark och hinna bygga en ny infrastruktur på 13 månader är en stor utmaning där vi kommer att behöva all den hjälp vi kan få av både myndigheter och näringsliv.

Försvarsmakten beklagar situationen men är tydliga med beskedet att GGN måste lämna Tofta.

– Tofta skjutfält är en helt avgörande förutsättning för att Försvarsmakten ska kunna utföra sitt uppdrag att säkra fred och säkerhet i Sverige i en alltmer osäker omvärld. Vi ökar kraftigt värnpliktsutbildningen på Gotland, samtidigt som vi har anställda soldater, gästande fastlandsförband och antagligen ett ökande antal gästande Natoförband, säger Tomas Ängshammar, kommunikationschef på Gotlands regemente.
– GGN ligger nära hjärtat för oss på P 18 och vi hoppas att arrangören snabbt kan få klart med ny mark. Vi vet vad GGN betyder för Gotland men Försvarsmaktens uppdrag är att bygga försvarsförmåga.