Luddiga regler, felaktiga tolkningar och slutsålda däck. Ja, efter den omtalade protesten vid Knobby Swedish Enduro Championship i Uppsala fortsätter cirkusen. Och nu har endurosektionen gjort ett förtydligande i specialreglementet. Man meddelar samtidigt att förare inte tillåts använda det omtalade bakdäcket, Michelin Enduro Hard 18”. 

En konkurrent till Albin Elowson lämnade vid SM–tävlingen i Uppsala in en protest mot den regerande mästarens bakdäck. Protesten resulterade i att tävlingsledaren, felaktigt, uteslöt Elowson efter tävlingen. Men efter att Elowson protesterade mot beslutet och juryn gav honom rätt, återfördes han i tävlingen.

Således lämnade Husqvarna-föraren Uppsala med dubbla segrar och är inför avgörandet i Enköping på lördag nu bara tio poäng efter ledande Joakim Grelsson, i fighten om Knobby Swedish Enduro Cup-titeln.

Men där får Elowson inte längre köra på sitt normala bakdäck, det som heter Michelin Enduro Hard 18”. Det har nämligen endurosektionen förtydligat i en text publicerad på förbundets hemsida under tisdagen. Vidare har man också ändrat hur regeln om däck i specialreglementet för enduro är skriven.

I sitt övervägande till beslutet skriver sektionen följande:

”Endurosektionen har blivit uppmärksammade på händelsen och kan konstatera att nuvarande skrivning i SR Enduro pkt 3.2 inte är tydlig och kräver en tolkning av vad som avses med skrivningen ’Däck ska normalt finnas tillgängliga för allmänheten’.
Ett antal elitförare har lämnat uppgifter att de under 2023 försökt få köpa däcket ifråga men icke fått tillgång till däcket av olika skäl. I samband med att förare försökte beställa/köpa däcket dagen efter tävlingen i Uppsala meddelade Michelin att det endast fanns två däck kvar som en förare i SM beställde.

Då förare varit i kontakt Michelin Sverige har det meddelats att däcket endast såldes till förare med förmåga att utnyttja däckets fulla prestanda. Detta uttalande kan knappast anses uppfylla nuvarande skrivning ’normalt finnas tillgängliga för allmänheten’. Förarna som försökt köpa däcket är alla placerade topp 10 i sin klass i SM varför förarnas förmåga inte borde kunna ifrågasättas.
Nuvarande skrivning av punkt 3.2 och 3.3.3 är olycklig och öppen för tolkning. Det naturliga är att förare i SM skall kunna tävla på lika villkor varför skrivningen ’Däck ska finnas tillgängliga för allmänheten i handeln’ bör övervägas så det tydligt framgår att förare som så önskar kan köpa däcket.
Endurosektionen har kontrollerat Michelins hemsidor i Sverige, Frankrike och USA. Inte i något av länderna finns Michelin Enduro Hard 18” bakdäck redovisat. Då ingen av de förare som försökt att få beställa/köpa däcket i Sverige har fått möjlighet till detta uppfyller däcket inte kravet i SR Enduro 3.2 att Endurodäck ska normalt finnas tillgängliga för allmänheten i handeln.”

Och med grund i detta övervägande har endurosektionen fattat ett beslut som låter såhär:

Endurosektionen har vid möte 2023-09-05 beslutat att punkt 3.2 och 3.3.3 i SR Enduro förtydligas och ändras enligt följande. ’Däck ska finnas tillgängliga för allmänheten i handeln.’
Då däcket 140/80-18 M/C 70R Enduro Hard TT inte finns med/funnits med på Michelins hemsidor i Sverige, Frankrike och USA över endurodäck kan det ej anses som tillgängligt för enduroförare som önskat köpa däcket. Intill dess att däck är tillgängligt för allmänheten i Sverige får Michelin Enduro Hard 18” bakdäck inte användas vid endurotävlingar i Sverige.”

Det betyder alltså att varken Albin Elowson eller de andra förare som plötsligt var intresserade av att byta däck, och lyckades få tag på ett Michelin Enduro Hard 18”, kommer att kunna köra med detta i Enköping på lördag.