Svemos motocross-sektion har beslutat om regler och förändringar för säsongen 2012. Många har befarat att 65-förarnas Svemo-Cup skulle försvinna, men till stor glädje kan vi konstatera att den finns kvar.

Nu kan Anton Nagy och alla andra 65-förare pusta ut, det blir Svemo-Cup även 2012.

Det var vid motocrossektionens senaste möte som man beslutade om hur det blir med åldrarna och de olika klasserna. Dessutom blir det obligatoriskt med bröstskydd för samtliga förare. I 65 Svemo-Cup har man höjt lägsta ålder till tio år, medan USM 85 blir som tidigare. Man inför ett USM i 125 för åldern 13-17 år (juniorlicens tillåts). Lägsta ålder för solo-SM höjs till 16 år, gäller även MXGirls men för MX1 höjs åldern till 17 år. MX2U gäller 15-16 år och MX2Junior 15-21 år. Vid samtliga statustävlingar tillåts endast 30 förare till start.
Tävlingsupplägget för samtliga statustävling ska i möjligaste mån följa SM-Solo (exempelvis kommer uppsamlingsheat ej att genomföras).
– Dagens system där wildcard erhålls vid respektive deltävling i Sverige Cup och JSM tas bort. Förare som placerar sig bland de 5 främsta i ovan nämnda tävlingsserier under 2012, erhåller därefter elitlicens inför 2013. (Motivering: Detta system hindrar att orutinerade förare allt för enkelt tar sig till elitklassen. Motocrossektionen anser att erfarenhet skapar säkrare motocrossförare.)
– Elitlicenserade förare tillåts precis som tidigare att delta i Junior-SM.
(Motivering: Motocrossektionen anser inte att unga elitförare ska straffas för de är duktiga, genom att endast få köra i SM. JSM utan elitförare kan också skapa ekonomiska risker för arrangörerna vid lågt deltagarantal. Att skapa tävlingstillfällen med god konkurrens för juniorförare anser motocrossektionen som viktigt för sportens fortsatta utveckling).
Några andra viktiga beslut är: En gul flaggsignal införs (oavsett stilla eller rörlig), för varning om hinder på banan. (Detaljer anges i kommande regelbok. Sightinglap blir obligatoriskt inför samtliga heat i samtliga klasser. Med detta följer också ett obligatoriskt krav att ha väntzon vid samtliga tävlingar för att samla ihop förarna innan sightinglap. En extra period för omgående klubbyte öppnas mellan 15-29 februari 2012, för de förare som lämnar eller byter till klubb ansluten till något av respektive distrikts seriesystem för klubblag.
Allt detta och mer därtill hittas på Svemos hemsida.