Den 7e december 2011 tog RF slutligen det beslut som i flera år underbyggts av de som arbetat för Quad motocross i Sverige. Efter att i fyra säsonger låtit sporten gro en stabil grund genom mästerskapsstatusen RM var det sommaren 2011 dags att lägga in nästa växel och ansöka om uppklassning till SM-status. Ett knappt halvår senare kom alltså beslutet från RF, efter att både SVEMO crossektion och huvudstyrelse beviljat SM-ansökan.

2012 går starten för SM i Quad Motocross.Foto: Bo Jonsson

 

Quad motocross har alltid varit en liten sport i Sverige, och det kommer den säkerligen förbli ytterligare en tid. Dock har sporten tillåtits att växa långsamt vilket gjort att förare och arrangörer kunnat utvecklas i takt med sportens växande. Idag må sporten vara liten men stabil och med en fast grund att stå på, och det finns fler sätt att växa än att öka antalet förare i snabb takt.
Svenska förare och team håller hög klass och finns representerade både vid Nordiska samt Europeiska Mästerskap. Vid de tre tillfällen som lag-EM arrangerats för Quad motocross har Sverige deltagit med ett lag. I Sverige lyser nu en seriös stämpel över RM-serien och arrangörer är i de flesta fall odelat positiva efter att ha arrangerat crosstävlingar för Quad.
Det var bland annat mot denna bakgrund som ansökan till SM-status för sporten nu kändes rätt att göra. En viktig del i förarbetet var att knyta tilltänkta arrangörer till sig, vilket gjorde genom att tillsammans med arrangörerna skriva en avsiktsförklaring till SM-arrangemang 2012.
Det är oerhört kul att få ta del av det här viktiga steget i sportens utveckling. Hur det än är så skapas ett större intresse för sporten om den får SM-status, och det intresset kommer att hjälpa både förare och arrangörer och på så vis vara en viktig byggsten i den fortsatta utvecklingen av Quad motocross.
Frågan är bara vem som blir historisk och tar hem Sveriges första SM-tecken i Quad motocross.
Rudi Alferi, SVEMO crossektions adjungerade för Quad