Setesdal Folkhögskole ”motorsportskole”

Det finns platser kvar! Intag under hösten!

 Motocross er linja der fart og spenning preger hverdagen. Vi skal være ville i vettet til å tørre, men samtidig ha kraft i topplokket til å kjøre etter evne. Vi tar inn elever fra 16år (etter 10.klasse). Vi har høy teknisk kompetanse innen motocross, idrett og treningslære.
 Trial er linja for deg som ønsker et år med spenning, balanse, utfordringer, opplevelser og venner for livet! Vi har et flott trialterreng og en flott innendørshall vi kan bruke på vinteren. Vi har høy teknisk kompetanse innen trial, idrett og treningslære. Vi tar inn elever fra 16 år (etter 10.klasse).
Setesdal Folkehøgskole-motorsportskolen, er en frilynt skole med fokus på motorsport. 
I tillegg vil ernæring og fysisk aktivitet stå i fokus. Skolen er nyoppretta og ligger i Valle Kommune i Setesdal.
 På denne linja får du bruke linjefagtimene dine til å dyrke motorsport. Her kommer vi til å ha fokus på teknisk trening, alternativ trening, vedlikehold av utstyr og refleksjoner rundt sikkerhet, fair-play og antidoping.
 
M.V.H