Hallstavik står redo för VM-kvalet i isracing den 10 januari. Det finns bara ett stort problem. Vädret är för milt just nu. Blir det inte väderomslag omkring jul så finns det stor risk att tävlingen måste ställas in.

– Allt är förberett. Vi har höjt sargen, lånat skyddskuddar från Funbo och skrivit tilläggsreglerna. Men vi måste ha kyla. Snö behövs inte, men det måste bli ned mot tio minus så att vi kan spola is, säger Mikael Teurnberg i arrangerande Rospiggarna.
Tittar man lite snabbt på olika vädersajter ser det i dagsläget mörkt ut för ett VM-kval i isracing. Inget väderomslag är i sikte.
– Vi behöver en vecka på oss med minusgrader för att vi ska kunna lägga banan. Och det här måste ske snart. Vi kommer inte att chansa och äventyra någonting, säger Mikael Teurnberg.
Om det inte blir is i Hallstavik så finns enligt uppgift ingen reservort redo utan de åtta resterande förarna till GP Challenge i St Johann den 17 januari, kommer då att seedas in från VM-kvalets startlista.
Vilka tre förare som kommer att representera Sverige i VM-kvalet är inte spikat, utan kommer troligen att tas ut i samband med träningslägret i Strömsund den 20-21 december.
Rospiggarna meddelar också att blir det ingen tävling den 10 januari kommer de att försöka arrangera en öppen isracingtävling senare under vintern.