Ekonomin och att tävlingen ligger så pass nära både Gotland Grand National och Novemberkåsan. Det är orsakerna till att Team Östra bestämt sig för att inte skicka några lag till årets Six Days. 

Ett lågt deltagande plus inställda tävlingar vid årets Östra Open tvingade Team Östra att noggrant överväga sitt deltagande vid årets Six Days, som körs i argentinska San Juan. Och vid ett extrainkallat styrelsemöte i Östras endurokommitté, fredagen den 7 mars, beslutade man att stå över i år och inte skicka de två lag som var tänkt från början.

– Främst är det ekonomiska orsaker. Den milda vintern har medfört att vi endast kunnat genomföra 5 deltävlingar i Östra Open 2014. Även om vi har en final kvar att genomföra den 12 april så kan vi konstatera att deltagarantalet i såväl Östra Open som Östra By Night varit lägre än på många år och därigenom också medfört lägre intäkter för Team Östra Enduro, skriver Lars Pärnebjörk, ordförande i Team Östra Enduro, i ett pressmeddelande.
– Ett deltagande i Six Days skulle innebära ett ekonomiskt risktagande men också att all annan verksamhet till stöd för unga lovande förare inom Östra skulle utebli detta år, fortsätter han.

Som del i beslutet ligger också att avresan till Six Days kolliderar med Gotland Grand National samt att hemkomst från Argentina sker endast en vecka före Novemberkåsan. Flera av Östras aktuella förare till Six Days har tackat nej eller meddelat tveksamhet till start i Six Days på grund av att tävlingsdatumen kolliderar.

Pengarna som vanligtvis satsas på tävlingen från Östra kommer dock att komma förarna till gagn på annat sätt.

– Vi kommer i stället att stödja förare ekonomiskt för deltagande i EM och naturligtvis VM i Finland och i Enköping, där Östraförare också kommer att få ”Six Days-service” av Team Östra. En annan intressant tävling vi skall försöka delta i är EM-finalen, som körs som en 3-dagarstävling, ett ”mini Six Days. Dessutom planerar vi att genomföra träningsläger för Östraförare, avslutar Pärnebjörk.

I och med att Sverige inte skickar något Trophy-lag ser det nu ut att bara bli tre svenska lag i Argentina – två landslag i form av juniorer och damer, och ett klubblag på privat initiativ. Att jämföra med nio senast i Italien.