Med hjälp av Svea Enduroklubb kommer Svemos Endurosektion att under 2018 sjösätta ytterligare ett projekt i sin elitsatsning. Den här gången drar man ut och kör hela EM–serien med ett eget team. Fyra förare har fått en plats i samtliga tävlingar och därutöver tillkommer ett par förare till varje tävling. 

I ett pressmeddelande från Svemos Endurosektion, genom sektionens Per Lennerman, berättar man mer om projektet. Pressmeddelandet följer i sin helhet nedan och i nästa nummer av tidningen kan ni läsa mer om satsningen.

Svemo styrelse beslutade 2017-12-11 att endurosektionen fick de medel vi äskat för 2018 vilket innebär att vi nu kan omsätta rubriken, ”En Dröm som är på väg att bli verklighet!”, till något reellt. Svea Enduroklubb fick möjlighet att köpa Husqvarnateamets trailer till en rimlig kostnad vilket innebär att vi under 2018 kan göra en ”fransk minisatsning”.
Förbundskapten Emil Lundqvist, tillsammans med elitansvariga inom enduron, kommer att ta ut fyra unga förare som ges möjlighet att köra hela EM-serien med mycket gott stöd. Utöver de fyra som tas ut för att åka hela serien kommer ytterligare förare ges möjlighet att få stöd under en eller flera EM-deltävlingar. I och med att Riksidrottsgymnasium Enduro (RIG) nu är etablerat i Skövde kommer även RIG att få del av satsningen genom att delta med ett lag vid EM-avslutningen.
Vad kommer då stödet bestå av? Sektionen kommer att transportera förarnas cyklar och de fyra förarna kommer att bo i trailern. Det kommer att finnas personal med som coachar förarna på plats, de ansvarar för servicen under tävlingen och förarna äter i likhet med fabriksteamen vid sin trailer.
Vår förhoppning är självklart att årets satsning skall ge deltagande förare en rejäl skjuts i deras utveckling. De fyra förare som är uttagna att åka hela EM-serien är Max Ahlin, Oscar Ljungström, John Salomonsson och Lucas Vågberg. Övriga förare kommer att tas ut utifrån de resultat de presterar under våren. För uttagning av övriga förare till den första EM-deltävlingen gäller de tävlingar förarna åkt till och med Team Östras deltävling i Botkyrka 2018-02-10.
Endurosektionen är mycket tacksamma, att vi tillsammans med övriga som arbetar med elitförarna inom enduron, fått möjligheten att genomföra årets satsning och hoppas självklart att resultaten och utvecklingen av deltagande förare talar för en fortsättning även 2019. Tillgången till trailern underlättar självklart även vårt deltagande vid de SixDay’s som genomförs i Europa.