På YouTube–filmerna nedan, hämtade från Knobby Swedish Enduro Championships kanal, kan ni se samtliga tre specialprov som kommer att köras i Skövde på fredag och lördag. Föraren på hojen, bakom kameran, är den niofaldige mästaren Joakim Ljunggren, tillika Course Inspector för serien från och med den här säsongen.