Information från Endurosektionen i Svemo: 

Endurosektionen bjuder härmed in till Elitförarmöte den 13 december.

Denna inbjudan riktar sig till er som anser sig vara Elitförare och som planerar att köra hel eller delar av EM- alt VM-serien. Skall ni köra EM eller VM (förutom Sveriges EM) bör ni närvara!

Plats: Örebro i KTM/Husqvarna-lokalen

Tid: kl. 18-20

Under mötet kommer vi bl.a. att gå igenom:

  • Svemos elitsatsning, samt kriterier för att ta sig in i Svemos elitgrupp.
  • Info om träningsläger och vad vi satsar på nästkommande säsong!
  • Vår målsättning.
  • Presentation om vad vi kommer satsa på 2018.
  • Presentation av Förbundskaptenen och hans medhjälpare.
  • Genomgång av innebörden av Svemokontraktet.

Anmälan görs till Emil Lundqvist på elitenduro@gmail.com

P.g.a. utrymmesskäl i lokalen, kan viss prioritering komma att ske.