Den andra dagen av Knobby Swedish Enduro Championship blev betydligt kortare än vad som var tänkt. Efter att Erik Appelqvist kraschat på den åttonde sträckan beslutade tävlingsledaren Göran Bengtsson att bryta tävlingen. Appelqvist var vid medvetandet och fördes i ambulans till sjukhus.

Det blev en kaosartad och tråkig avslutning på SM–helgen i enduro, i Östersund. På den åttonde sträckan kraschade Erik Appelqvist illa och blev liggande, såväl Niklas Persson som Johan Edlund, Martin Larsson och Rikard Hansson bland andra stannade för att hjälpa Appelqvist och invänta sjukvård.

Appelqvist var hela tiden vid medvetande och fördes i ambulans till lasarettet i Östersund.
Flera av elitförarna som varit nära händelsen ville efteråt att tävlingen skulle avbrytas, men det initiala beskedet som gick ut var att köra vidare.

Niklas Persson, en av de som suttit med Appelqvist vid olycksplatsen, valde dock självmant att kliva av. Någon halvtimme senare tog också tävlingsledaren Göran Bengtsson beslutet att avbryta.

– Det var av hänsyn tagen till en allvarlig olycka, som kan vara mer än vad man ser. Men det kan vara mindre också, förklarade Bengtsson sitt beslut och kommenterade varför han inte direkt tog beslutet att bryta:
– Nej, det är inget beslut man tar direkt. Om det är inte är fråga om exempelvis ett dödsfall. Jag var tvungen att ha full koll på vad som hänt. När jag hade allt klart för mig tog jag det här beslutet.

Resultat efter sju sträckor räknas.

Fotnot: Text om tävlingen kommer under kvällen.