INTEGRITETSPOLICY

Vi på Race Magazine J Hagren AB, org.nr 559094-0457, anser att gällande lagar och regler för hantering av personuppgifter är av yttersta vikt att följa, och nedan kommer vi förklara hur vi hanterar dina personuppgifter och vilka dina rättigheter är gällande dessa. När du kommer i kontakt med oss i samband med att du beställer en prenumeration eller köper någon av våra produkter kommer vi att behandla dina personuppgifter, för vilka Bolaget är personuppgiftsansvarig.

Uppgifter för prenumerations- och köpeavtalet med dig
För att vi ska kunna genomföra prenumerations- eller köpeavtalet med dig kommer vi att behandla följande uppgifter om dig:
• Namn
• Adress, telefonnummer, epost och eventuellt lösenord till digitaltidningen
• Betalningsinformation samt betalningshistorik
• Information om din beställning, såsom beställningsnummer, produkt, leveransadress, faktura etc.
Den här informationen behöver vi för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig. Vi sparar informationen om prenumerationen/köpet tills du begär att dessa plockas bort ur vårt prenumerationssystem.
Efter att din betalda prenumerationsperiod tagit slut vill vi gärna behålla dig som prenumerant och skickar ut en förnyelseavi med inbetalningsanvisningar, där står även kontaktuppgifter till oss om du vill välja att avsluta din prenumeration. Har vi inte hört något från dig skickar vi ut påminnelser med inbetalningsanvisningar, även på den står kontaktuppgifter till oss om du vill säga upp din prenumeration. Uppgifter för bokföring mm
För att vi ska kunna följa de lagar som gäller för Bolaget, kommer vi att behandla följande uppgifter om dig:
• Namn
• Adress, telefonnummer
• Betalningsinformation samt betalningshistorik
• beställningsnummer, produkt, leveransadress, faktura etc.
Detta måste vi göra för att följa de lagar som vi omfattas av. Ett exempel är bokföringslagen, och därför sparar vi den här informationen med begränsad åtkomst under 7 år + innevarande år.

Uppgifter om marknadsföring
Vi marknadsför oss via sociala medier och vår hemsida.

Mottagare av uppgifter
Vårt Tryckeri
För att kunna leverera tidningen till prenumeranter skickar vi aktiva prenumeranters uppgifter på namn och adress till tryckeriet, som sedan trycker uppgifterna på baksidan av tidningen.
Övriga mottagare
Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till andra mottagare, t.ex. myndigheter, om det krävs av oss enligt lag.
Om hela eller delar av vår verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.

Överföringar utanför EU
Vissa tjänste- eller betaltjänstleverantörer kan komma att befinna sig utanför EES. Vi överför aldrig några uppgifter utanför EES utan att ha vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder, och vi har lagstöd för överföringen genom exempelvis Privacy Shield eller kommissionens standardavtalsklausuler.

Dina rättigheter
Du har rätt att av Bolaget begära tillgång till och få rättelse av dina personuppgifter. Du har också rätt att få dina uppgifter raderade för framtida användning.

Marknadsför er i RACE!

Vi har alltid en plats för Ert företag i vår tidning. Vi vill kunna stoltsera med att just Ni finns med i vår tidning, och förhoppningsvis kan ni vara stolta över att vara med i Race. Vi har en bred åldersgrupp, allt från ungdomar till äldre läsare. Är Ni intresserad av att veta mer om företagsannonsering, läs mer här! Det går naturligtvis jättebra att komplettera med en annons här på webben.

Race på Twitter

[ + ]